SNN – Union of the Deaf and Hard of Hearing in the Czech Republic [Czech]

Posláním SNN v ČR je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým postižením

Posláním SNN v ČR je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým postižením